31/07/19  Hoạt động - Sự kiện  9192
NGHỊ QUYẾT SỐ 13/2019/NQ-HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành quy định mức thu học phí GD mầm non, phổ thông công lập năm học 2019-2020 
 30/07/19  Hoạt động - Sự kiện  10158
Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới - Huyện Quảng Uyên
 31/05/19  Hoạt động - Sự kiện  678
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh trong dịp nghỉ hè và trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
 22/04/19  Tin tức - Sự kiện  13540
Thông báo Kết luận kiểm tra trường PTCS Háng Chấu
 22/04/19  Tin tức - Sự kiện  12907
Thông báo kết luận kiểm tra trường THCS Hoàng Hải